loader
Makka  Eye Hospital Rajshahi

Contact us

phone

  • 0721771212
    01730429892

Location

Office: 76, Sagarpara, Ghoramara, Rajshahi

Mail

help@albasarbd.com

makkaeye@gmail.com

Leave a mesage